Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie steunt op twee belangrijke principes.  Het eerste is dat je ziekteverschijnselen kunt bestrijden door een middel dat bij gezonde personen die verschijnselen juist oproept.  Het tweede stelt dat een homeopathische stof steeds werkzamer wordt naarmate ze meer verdund is en op een bepaalde manier geschud (‘gepotentieerd’) wordt.