Allopathie (‘klassieke geneesmiddelen’)

Allopathie (‘klassieke geneesmiddelen’)

Onder allopathie verstaan we de klassieke medicatie.  Geneesmiddelen kunnen voorschriftplichtig zijn of vrij verkrijgbaar (OTC).

Bij  voorschriftplichtige geneesmiddelen voert de apotheker een aantal controles uit.

Is het voorschrift ‘in orde’: zijn naam van de patiënt en van de voorschrijvende arts duidelijk vermeld?  Is het voorschrift nog geldig?  Voor geneesmiddelen die terugbetaald worden door het ziekenfonds is dit tot het einde van de derde maand na voorschrijfdatum.                     

Voor wij u een geneesmiddel meegeven voeren wij een aantal verdere controles uit. (medicatiebewaking):

-de dosering wordt nagekeken. Dit is de hoeveelheid die u per keer en per dag moet innemen.  Voor kinderen hangt de dosering vaak af van hun leeftijd en lichaamsgewicht.

-afwijkende doseringen worden opgespoord.  We houden een dossier bij van de geneesmiddelen die u gebruikt (de medicatiehistoriek).  Wanneer de dosering van een geneesmiddel dat u al langere tijd gebruikt, verandert, zullen wij u vragen of het gebruik in overleg met de arts werd gewijzigd.

-dubbelmedicatie wordt eveneens opgespoord.  Soms wordt door verschillende artsen (huisarts/specialist) dezelfde geneesmiddelen, maar van een verschillende firma (originele / ‘generische’ geneesmiddelen) voorgeschreven.  Om te vermijden dat u een dubbele dosis inneemt wordt dit door ons gecontroleerd.

-geneesmiddelinteracties (wisselwerkingen tussen geneesmiddelen) worden nagegaan.  Aan de hand van de medicatiehistoriek kijken we of de geneesmiddelen die u inneemt elkaars werking verstoren.  Soms kan zo’n interactie voorkomen worden door het ene geneesmiddel enkele uren na het andere in te nemen.  In andere gevallen wordt in overleg met de arts beslist de inname van een geneesmiddel (tijdelijk) stop te zetten, of te vervangen door een ander.

-we houden eveneens rekening met uw specifieke gezondheidstoestandBent u zwanger, lijdt u aan suikerziekte, hoge bloeddruk ?