Apotheek Porters

Wolvendreef 84, 3210 Linden

Tel. 016 25 39 88

 
Apotheek Vleugels

Gemeentestraat 43a, 3210 Linden

Tel. 016 62 05 85

Uw huisapotheker

Als wij uw huisapotheker mogen zijn besteden wij nog meer aandacht en tijd aan u dan wij reeds voor al onze patiënten doen. 

Wij volgen uw gezondheid proactief op en zorgen voor uw farmaceutisch dossier. Wij overlopen met u de medicatie die u neemt en maken in samenspraak met uw huisarts een duidelijk schema op. Dit is ook een geschikte moment om het even over de correcte inname en mogelijke nevenwerkingen te hebben. Vaak leidt dit tot telefoontjes met de huisarts, thuisverpleegkundige of de eventuele mantelzorgers. We zorgen ervoor dat u en uw zorgteam (huisarts en eventuele verpleegkundigen en mantelzorgers) steeds kunnen beschikken over een up-to-date medicatieschema.

Binnen het zorgteam rond u, als patiënt, zorgen wij voor uw farmaceutisch dossier.

Het verschil

Die extra aandacht en tijd vormen het belangrijke verschil met wat we voor al onze patiënten doen. Daar beperkt het contact zich tot het  gewone apotheekgebeuren: het hele afleverproces van geneesmiddelen met uitleg over het juiste gebruik, het opkleven van posologie-etiketten en eventueel wat extra tips voor het juiste gebruik.

Vrije keuze

Het stoort niet als u soms -  tijdens de wachtdienst, op vakantie, of ‘omdat het even makkelijker was om in een andere apotheek geholpen te worden’ -  uw medicatie elders haalt. Als uw huisapotheker blijven we de coördinatie op medicatievlak voor u ondersteunen!

U kan ook op elk moment van huisapotheker veranderen.

Komt u in aanmerking?

Alleen ambulante patiënten, die niet verblijven in een zorginstelling, kunnen een huisapotheker kiezen. U moet daarbij behoren tot één van volgende groepen:

  • U heeft het statuut van ‘chronisch zieke’, met een GMD bij uw huisarts en bent tussen 45 en 79 jaar.
  • U heeft diabetes type 2, heeft een GMD bij de huisarts, bent tussen 15 en 69 jaar en heeft een verhoogd cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of hoge bloeddruk).  (voortraject diabetes)
  • U heeft een chronische aandoening en wenst voortgezette farmaceutische zorg om uw gezondheid proactief te bewaken. Nuttig indien u veel geneesmiddelen moet innemen, maar dit kan ook indien het er maar enkele zijn.

Uw huisarts wordt steeds ingelicht over uw keuze  zodat we door een goede samenwerking en overleg, samen tot een optimale zorg komen.

Kostprijs 

Deze dienstverlening wordt terugbetaald door het RIZIV en is volledig gratis voor u.

Laatste Nieuws

17 June 2017

Een gezonde levensstijl speelt een steeds belangrijkere rol in

14 June 2017